نشست تخصصی اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی جهت برگزاری همایش با محوریت موضوع کشاورزی و توسعه پایدار

تعداد بازدید:۱۸۰
نشست تخصصی اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی جهت برگزاری همایش با محوریت موضوع کشاورزی و توسعه پایدار

با توجه به سیلاب پیش آمده در استان های خوزستان، لرستان و گلستان مقرر شد جهت بررسی تخصصی پیامدهای ناشی از سیل و جلوگیری از پیش آمدن اتفاقات مشابه در دانشگاه های آزاد این استان ها همایش های تخصصی با موضوع کشاورزی و توسعه پایدار برگزار شود. در همین راستا اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی در نشست صمیمی که با حضور ریاست محترم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی جناب آقای دکتر طیب ساکی نژاد در روز یکشنبه مورخ 1398/07/14 در سالن جلسات دانشکده برگزار شد موضوع را بررسی، عنوان همایش، محورهای اصلی همایش و پیشنهادهای خود را ارائه نمودند.


( ۲ )