تماس با ما

 

مراجعین محترم:

جهت تماس با سایر بخش های دانشکده می توانید از طریق گرفتن پیش شماره ۳۳۱۶-۰۶۱ و سپس تلفن داخلی مکان مورد نظر نیز اقدام فرمایید.

محل خدمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

حوزه ریاست دانشکده

دانشکده کشاورزی-طبقه چهارم-دفتر رئیس دانشکده

۳۳۳۴۸۳۷۴

۳۲۰۷

رئیس دانشکده

دکتر طیب ساکی‌نژاد

دانشکده کشاورزی-طبقه چهارم-دفتر رئیس دانشکده

۳۳۳۴۸۳۷۴

۳۲۰۷

مسئول دفتر رئیس دانشکده

اسد محمدی

حوزه آموزش دانشکده

دانشکده کشاورزی-طبقه چهارم-دفتر معاون آموزشی دانشکده

۳۳۳۴۸۳۶۵

3430

معاون آموزشی دانشکده

دکتر ندا اورک

دانشکده کشاورزی-طبقه سوم-دفتر رئیس اداره آموزش دانشکده

06133163313

۳۳۱۳

رئیس اداره آموزش دانشکده

دکترکامران محسنی فر

دانشکده کشاورزی-طبقه سوم-دفتر رئیس اداره آموزش دانشکده

06133163488

۳۴۸۸

کارشناس آموزش

(کارشناسی)

علیرضا حسنی

دانشکده کشاورزی-طبقه سوم-دفتر رئیس اداره آموزش دانشکده

06133163355

۳۳۵۵

کارشناس آموزش

(تحصیلات تکمیلی)

سلیمه سبزواری

دانشکده کشاورزی-طبقه همکف-دفتر ارزشیابی دانشکده

06133163507

۳۵۰۷

کارشناس ارزشیابی دانشکده

جمعه سیدی

دانشکده کشاورزی-طبقه اول-دفتربایگانی دانشکده

06133163413

۳۴۱۳

کارشناس بایگانی دانشکده

قاسم سلامات

حوزه پژوهش دانشکده

دانشکده کشاورزی-طبقه چهارم-دفتر مدیر پژوهش دانشکده

۳۳۳۴۸۳۶۵

3383

مدیر پژوهش دانشکده

دکتر سیما سزعلیپور

دانشکده کشاورزی-طبقه چهارم-دفتر مدیر پژوهش دانشکده

۳۳۳۴۸۳۶۵

3383

مسئول آزمایشگاه‌های دانشکده

فاطمه منجزی

دانشکده کشاورزی-طبقه اول-دفتر کارشناس امور پزوهشی دانشکده

06133163424

۳۴۲۴

کارشناس امور پژوهشی دانشکده

ژیلا عباس‌وند

دانشکده کشاورزی-طبقه دوم-دفتر کارشناس امور تحصیلات تکمیلی دانشکده

06133163417

۳۴۱۷

کارشناس امورتحصیلات تکمیلی دانشکده

فیروز بهوندی

آزمایشگاه‌های مساحی و تخصصی زراعت (دانشکده کشاورزی-طبقه اول)

06133163446

۳۴۴۶

کارشناس آزمایشگاه

علی صالح مولایی

آزمایشگاه‌های آفات و بیماری‌های گیاهی، هرباریوم و خاکشناسی (دانشکده کشاورزی-طبقه اول و همکف)

06133163485

۳۴۸۵

کارشناس آزمایشگاه

سمیه دلیمی‌اصل

آزمایشگاه‌های ژنتیک و جانورشناسی (دانشکده کشاورزی- همکف)

06133163247

۳۲۴۷

کارشناس آزمایشگاه

افشین علیزاده

آزمایشگاه‌های تحقیقاتی ۱و۲ (دانشکده کشاورزی-طبقه همکف)

06133163445

۳۴۴۵

کارشناس آزمایشگاه

سعید صفتی

حوزه امور عمومی دانشکده

دانشکده کشاورزی-طبقه اول

06133163388

۳۳۸۸

رئیس امور عمومی دانشکده

امیر لیاقت

دفتر مجلات دانشکده

دانشکده کشاورزی-طبقه چهارم-دفتر مجله

۳۳۳۴۸۳۶۵

۳۵۳۳

مدیر مسئول مجله فیزیولوژی گیاهان زراعی

دکتر علیرضا شکوه‌فر

دانشکده کشاورزی-طبقه چهارم-دفتر مجله

 

 

مدیر مسئول مجله اکوبیولوژی دریا

دکتر مژگان خدادادی

دانشکده کشاورزی-طبقه چهارم-دفتر مجله

 

 

مدیر مسئول مجله زیست شناسی دریا

دکتر مژگان خدادادی

 

 

 

فصلنامه تخصصی علوم و مهندسی آب

 

دفاتر بسیج دانشکده

دانشکده کشاورزی-طبقه چهارم-دفترهم‌اندیشی اساتید

۳۳۳۴۸۳۶۵

۳۵۳۳

دبیر هم‌اندیشی اساتید

دکتر علیرضا شکوه‌فر

دانشکده کشاورزی-طبقه چهارم-دفتر بسیج اساتید

06133163467

3467

مسئول بسیج اساتید دانشکده

دکتر مهدی سلطانی حویزه

دانشکده کشاورزی-طبقه اول-دفتر بسیج دانشجویی

 

 

مسئول بسیج دانشجویی دانشکده

 

مدیران گروه

دانشکده کشاورزی-طبقه سوم

06133163313

3313

مدیر گروه خاکشناسی

دکتر کامران محسنی فر

دانشکده کشاورزی-طبقه سوم

06133163570

۳۵۷۰

 مدیر گروه زراعت-کارشناسی و کارشناسی ارشد

دکترکیوان مرعشی

دانشکده کشاورزی-طبقه سوم

06133163570

۳۵۷۰

مدیر گروه آبیاری و زهکشی

دکتر علیرضا مسجدی

دانشکده کشاورزی-طبقه سوم

06133163383

۳۳۸۳

مدیر گروه صنایع غذایی

دکتر مهرنوش تدینی

دانشکده کشاورزی-طبقه سوم

06133163383

۳۳۸۳

مدیر گروه زراعت-دکتری

دکتر شهرام لک

دانشکده کشاورزی-طبقه چهارم

06133163383

3383

مدیر گروه محیط زیست

دکتر سیما سبزعلیپور

دانشکده کشاورزی-طبقه سوم 06133163383 3383 مدیر گروه شیلات دکترلاله رومیانی

‌‌‌‌